Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
 
 

FK:n eurovaalitavoitteet: Puolustamme työeläkejärjestelmää

 

Finanssialan Keskusliitto (FK) puolustaa vahvasti suomalaista työeläkejärjestelmää. Työeläkejärjestelmä on Suomessa osa lakisääteistä sosiaaliturvaamme ja siksi sääntelyä on kehitettävä kotimaisista lähtökohdista. Tästä sovittiin jo Suomen liittyessä Euroopan Unioniin vuonna 1995.  

Lue uutinen

 

 Ajankohtaista

 
 

 Maksamaton mopovakuutus kostautuu vuosien päästä

 

Keväisin mopojen ja kevytmoottoripyörien laiminlyötyjen liikennevakuutusten määrä nousee reippaasti. Jos pakollista liikennevakuutusta ei ota, etenee se automaattisesti pahimmillaan ulosottoon ja aiheuttaa alaikäiselle maksuhäiriömerkintöjä. Ilman liikennevakuutusta ajeleva nuori asettaa tulevaisuutensa erittäin suureen vaaraan.

 

 

 Kolme ohjetta sähköpalojen välttämiseen

 


Sähköpaloista suurin osa johtuu käyttäjien virheistä. Eniten sähköpaloja syttyy sähköliedestä tai -uunista, valaisimista ja sähkökiukaista. Sähköpaloraportin annin kuluttajille voi vetää yhteen näin: Älä töpeksi ruoanlaitossa, vaihda palaneet loisteputket uusiin vaaraa aiheuttamasta, ja lämmitä sauna kotona, älä naapurista. Lue lisää

 

 Kuluttajille yhdenmukaista tietoa sijoitustuotteista

 


Finanssilaitosten on jatkossa tarjottava kuluttajille niin sanottuihin paketoituihin sijoitustuotteisiin (PRIPs) liittyvä yhtenäinen avaintietoesite. PRIPs-tuotteita ovat kaikki sellaiset kuluttajille suunnatut sijoitustuotteet, joissa takaisin maksettava määrä riippuu sijoitusten tuotosta. Muun muassa sijoitussidonnaiset henkivakuutukset, strukturoidut määräaikaistalletukset ja arvopaperit sekä sijoitusrahastot kuuluvat PRIPs-tuotteisiin. Uudet tiedonantovelvoitteet tulevat pakollisiksi vuoden 2016 kesällä tai syksyllä.

Lue uutinen

 

 Veronkierto ja harmaa talous kuriin

 


Finanssikriisin myötä toimialalle on kohdistettu uutta ja entistä yksityiskohtaisempaa sääntelyä. Finanssialan Keskusliitto pitää tärkeänä, että rahoitusmarkkinat ovat vakaat ja luotettavat. Ala kannattaakin pankkiunionia, yhdenmukaista valvontaa ja laadukasta sijoittajansuojaa Euroopassa. Nämä ovat terveiden ja toimivien rahoitusmarkkinoiden edellytyksiä. Viime vuosina sääntelyn piirin on tullut sellaisia alueita, jotka eivät ole vakaiden rahoitusmarkkinoiden kannalta olennaisia.
Lue lisää

 

 FK vastustaa talletussuojarahaston valtiollistamista

 

Finanssialan Keskusliitto vastustaa Talletussuojarahaston siirtämistä osaksi uutta kotimaista kriisinratkaisuvirastoa kuten tänään julkistetussa valtiovarainministeriön kriisinratkaisutyöryhmän mietinnössä esitetään. FK:n mielestä Suomeen ei ole tarvetta perustaa erillistä Finanssialan kriisinratkaisuvirastoa muun muassa siksi, että suurimpien luottolaitosten osalta kriisinratkaisutehtävien toimivalta on eurooppalaisella kriisinratkaisuneuvostolla.

Lue TIEDOTE

 

 Kolme väärinymmärrystä vakuutuslääkärijärjestelmästä

 


Vakuutuslääkärijärjestelmä on koettu läpinäkymättömäksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Videolla asiantuntijamme Pia Santavirta oikoo kolme yleistä väärinkäsitystä, jotka liittyvät vakuutuslääkärijärjestelmään.

 

 Tilaa FK:n uutiskirje

 

​Finanssialan Keskusliitto julkaisee kahden viikon välein uutiskirjeen, johon on koottu tuoreimmat kannanottomme ja uutisemme finanssialan maailmasta.

Tilaa uutiskirje tästä

 

 Oikopolut

 
 

 Mopoauto-onnettomuudet tutkitaan – riskit suuria

 
​Mopoautoille tapahtuvista liikenneonnettomuuksista käynnistetään laajempi tutkimus. Mukaan otetaan kaikki henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet, joissa mopoauto on ollut osallisena. Mopoautoilla on moninkertainen onnettomuusriski mopoihin ja henkilöautoihin nähden. Lue uutinen
 

 Kasvun luomisesta uuden komission ykkösaihe?

 

Hitaan talouskasvun Euroopassa monien katseet kääntyvät finanssialan toimijoihin, kun toivotaan pontta talouskasvulle. Yrityksien ja kotitalouksien tulee saada kohtuuhintaista rahoitusta, jotta talouden pyörät pyörivät, investointeja tehdään, yritykset palkkaavat lisää työntekijöitä ja kulutus voi kasvaa.  Monien eurooppalaisten maiden kireän taloustilanteen vuoksi kaivataan myös infrastruktuurihankkeisiin lisää yksityistä rahoitusta julkisen rahan rinnalle.
Lue Mari Pekonen-Rannan kolumni

 

 Sijoitusrahastoihin 220 miljoonaa euroa uutta pääomaa maaliskuussa

 
Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 220 miljoonaa euroa uutta pääomaa maaliskuun aikana. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi 98 miljoonalla eurolla ja oli kuun lopussa yhteensä 77,1 miljardia euroa. Lue TIEDOTE
 

 Mitä opittavaa meillä on Churchilliltä?

 
Winston Churchill oli erinomainen poliittinen johtaja, mutta rahankäyttäjänä hän oli suorastaan surkea. Churchill oli usein rahapulassa. Vaikka hän oli suhteellisen varakkaasta perheestä, hän eli elämänsä kädestä suuhun ja kuoli velkaisena.

Lue Piia-Noora Kaupin kolumni
 

 Sote-huollon monikanavarahoitusta puretaan

 
​Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on perustanut työryhmän, joka selvittää vaihtoehtoja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamiseksi.
lue uutinen
 

 Jos työkyvyttömyys uhkaa, sivusto kokoaa tiedot

 

​Kun sairaus, onnettomuus tai ammattitauti heikentää työkykyä, menee kansalaisella sormi suuhun. Miten turvata oma toimeentulo? Mihin on oikeutettu? Kuka päättää, milloin on työkyvytön? Miten koko systeemi pyörii? Sosiaali- ja terveysministeriö on rakentanut teemasivuston, joka käsittelee etuuksien ja korvauksien hakemista sosiaalivakuutusta hoitavista laitoksista. Se selventää myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin erilaisia tehtäviä.

Lue uutinen

 

 Suomalaispankkien tulokset hyviä haastavassa taloustilanteessa

 

​Suomessa toimivien pankkien julkistamien tulostietojen mukaan vuonna 2013 toimialan liikevoitot pääsääntöisesti kasvoivat edellisestä vuodesta. Alan toimijoiden tuloskehityksessä oli aiempaa enemmän hajontaa. Matalalla pysytellyt korkotaso rasitti pankkien perusliiketoimintaa eli korkokatetta, mutta palkkiotuottojen ja muiden tuottojen kasvu vahvisti toimialan kannattavuutta. Arvonalentumistappiot puolittuivat vuodesta 2012. Sekä asunto- että yrityslainakannan kasvu hidastui, mutta lainakanta kasvoi Suomessa nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin.

Lue tiedote

linjaukset.jpg
Tietoa vakuutuslääkärijärjestelmästä
Keep it rolling! -sivustolle
Klikkaa itsesi Zaldo.fi-sivustolleHarmaa talous - musta tulevaisuus
Finanssialan perusteet -oppimateriaali

Finanssialan Keskusliitto ry

Bulevardi 28
00120 Helsinki

Mikä FK on ja mitä se tekee?

FK on finanssialan yhtiöiden toimialajärjestö.
Tavoitteemme on turvata jäsenyhtiöillemme hyvä
toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja
tehokas maksujenvälitysjärjestelmä. Lisäksi
edistämme vahingontorjuntaa sekä yhteiskunnan
turvallisuutta ja hyvinvointia.

FK FacebookissaFinanssiala TwitterissäFK YouTubessa